181 E  DBEX

Eye Size

48

Bridge Size

22

Colour

DBEX